Om Stiftet
Stiftsudvalg

Stiftsudvalg

Stiftsudvalgene nedsættes af Københavns Stiftsråd.

Stiftsudvalgenes drift og projekter finansieres af Stiftsrådet. Stiftsudvalgene ansøger skriftligt om midler hertil. Stiftsudvalgene administrerer de tildelte midler og aflægger regnskab for, hvordan midlerne er brugt.

Læs mere om udvalgenes arbejde ved at følge linkene herunder.