Om Stiftet
Stiftsudvalg

Stiftsudvalg

Stiftsudvalgene nedsættes af Københavns Stiftsråd

Stiftsudvalgenes drift og projektvirksomhed finansieres af Stiftsrådet. Stiftsudvalgene ansøger skriftligt om midler til driften og projekter. Stiftsudvalgene administrerer og aflægger regnskab for de til rådighed stillede midler.

Læs mere om udvalgenes arbejde ved at følge linkene herunder.