Kontakt
Stiftets medarbejdere

Københavns Stiftsadministration

Nørregade 11,
1165 København K
Tlf. 33 47 65 00
E-mail: kmkbh@km.dk
CVR-nr.: 78143118
EAN-nr.: 5798000818668

Kontortid:

Mandag til torsdag kl. 9.00 - 16.00.
Fredag kl. 9.00 - 15.00.

Telefontid:

Mandag til torsdag kl. 10.00 - 15.00.
Fredag kl. 10.00 - 14.00.

Stiftets ansatte

Helle Ostenfeld

Stiftskontorchef, cand. jur

Daglig leder af stiftsadministrationen, amanuensis for biskoppen

Direkte telefon: 33 47 65 04

Marianne Carstensen

Stiftsfuldmægtig, cand. jur

Sekretariatsarbejde for stiftsrådet, stiftsmidler, forsikring

Direkte telefon: 33 47 65 15

Jeanette Bjørnlund Nielsen

Stiftsfuldmægtig, cand. jur

Rådgivning om kirkefunktionærer, rådgivning om menighedsrådsarbejdet, byggesagsbehandling, plansager, askedeling, menighedsrådsvalg mv.

Direkte telefon: 33 47 65 19

Julia Quitzau-Jakobsen

Stiftsfuldmægtig, cand. jur

Rådgivning om præster og deres arbejdsforhold, rådgivning om Folkekirkens Selvforsikringsordning, sekretær for Arbejdsmiljøudvalget m.v

Direkte telefon: 33 47 65 28

Anne-Marie Hansen

Kontorfuldmægtig

Sekretær for biskoppen, Præsteansættelser, Landemode, Provstemøder, Bispemøder/bispevielser

Direkte telefon: 33 47 65 03

Anne Weichardt

Kontorfuldmægtig

Rådgivning vedrørende kirkefunktionærer, byggesager

Direkte telefon: 33 47 65 17

Mette Østfeldt

Kontormedarbejder 

KIS-ansvarlig, journalisering, sekretær for stiftskontorchefen, præsters befordringsgodtgørelse, receptionist

Direkte telefon: 33 47 65 08

Marianne Holm Hansen

Kontormedarbejder 

Visitering af byggesager, bogholderi, rådgivning vedr. kirkefunktionærer

Direkte telefon: 33 47 65 37

Vibeke Signe Paaske

Kontormedarbejder 

Det Mellemkirkelige udvalg, Det kirkelige udvalg for hørehæmmede i Østdanmark, Forsikringsenheden, regnskabsopgaver, bogholderi

Direkte telefon: 33 47 65 36

Lise Kirk Jørgensen

Kontormedarbejder 

Receptionist, husansvarlig, journalfører og sekretariats opgaver for fonde og revision

Direkte telefon: 33 47 65 22

Bettina Faust

Kontormedarbejder 

Direkte telefon: 33 47 65 34

Præstespørgsmål herunder telefon, befordring, flytning, tjenestebolig, løn

Rakulan Sivananthan

Studentermedhjælper 

Forsikrings- og fondsarbejde

Direkte telefon: 33 47 65 26

Teologiske konsulenter

Christiane Gammeltoft-Hansen 

Konsulent for den obligatoriske efteruddannelse af nyuddannede præster

Cand.theol. og sognepræst 

Direkte telefon: 33 47 65 38

Annette Molin Brautsch 

Konsulent for religionspædagogik

Cand.theol. og sognepræst 

Direkte telefon: 3028 2021

Pia Nordin

Stiftspræst og konsulent for efteruddannelsen i Københavns Stift

Cand.theol. og sognepræst

Direkte telefon: 33 25 33 53