Nyheder
Nyheder

Introkursus for nyansatte

Torsdag den 14. november kan du blive introduceret til arbejdet i folkekirken i Sankt Andreas Kirke i Gothersgade i København

Torsdag den 14. november 2019 er der obligatorisk introkursus for nyansatte i folkekirken i Helsingør og Københavns Stifter.

Den danske folkekirke er et særligt sted, der danner rammen om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken også en professionel arbejdsplads for tusindvis af ansatte indenfor mange faggrupper. Det er derfor kursets formål at give nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirken som helhed.

Kurset er obligatorisk for alle, der efter den 1. november 2018 er blevet ansat i sin første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer. Da kurset er en hel arbejdsdag, kan det ikke kombineres med tjeneste samme dag. Der vil under det sidste punkt på programmet være evaluering og efterfølgende udlevering af deltagerbevis.

Det er menighedsrådet, der tilmelder de ansatte via dette link.


Læs programmet for introkurset

Kl. 08.30:

Kaffe, the og franskbrød

kl. 08.50:

Velkomst 

v/stiftskontorchef Annette Nordenbæk / stiftskontorchef Helle Ostenfeld

Kl. 09.05:

Fra Jellingestenen over reformationen til nutidens folkekirke 
v/Lektor Anita Hansen Engdahl, Stiftskonsulent

Kl. 09.55: Pause

Kl. 10.05:

Folkekirkens opbygning og ’hvor kommer pengene fra?’ 
v/stiftskontorchef Annette Nordenbæk / stiftskontorchef Helle Ostenfeld

Kl. 10.40:

Folkekirkens opbygning og ’hvor kommer pengene fra?’ (fortsat)
v/provst Jørgen Christensen, Hillerød provsti

Kl. 11.20: Pause

Kl. 11.30:

Folkekirken som vores fælles arbejdsplads
v/stiftsfuldmægtig Jeanette Bjørnlund Nielsen

Kl. 12.15: Frokost

Kl. 13.00

Folkekirken som vores fælles arbejdsplads (fortsat)
v/kommunikationsrådgiver Kirsten Weiss Mose og tillidsmand organist Lars Nielsen Sardemann, Lindevang Kirke

kl. 14.00: Pause 

Kl. 14.15

Folkekirkens mange gudstjenester, bryllupper og begravelser
v/provst Per Vibskov, Nørrebro provsti

Kl. 15.00: Pause

Kl. 15.15:

Sognet som en del af en sammenhæng
v/provst Peter Birch, Gentofte provsti

Kl. 16.15: 

Afslutning med udfyldelse af evalueringsskema og udlevering af deltagerbevis
 


Praktiske oplysninger

Tilmelding
Tilmelding skal ske via din arbejdsgiver senest torsdag den 10. oktober 2019. Du vil ca. 14 dage før kurset modtage en bekræftelse på din deltagelse.

Betaling
Deltagelse i kurset er gratis. Der er fuld forplejning hele dagen. Har du særlige hensyn, der skal tages til forplejningen, bedes du oplyse dette ved tilmelding, og vi vil forsøge, om vi kan efterkomme dem.
Din løn og udgiften til transport betales af arbejdsgiveren.

Transport til kursusstedet og parkering (se vedhæftede kort)
Bus, tog og metro til/fra Nørreport Station.

Parkeringsforholdene i indre by kan være vanskelige.

Afbud
Afbud bedes meddelt så tidligt som muligt, da der muligvis er oprettet en venteliste.

Afbud skal meddeles til din arbejdsgiver samt til Hanne Soelberg, Helsingør Stift tlf. nr. 49 21 35 00 eller kmhel@km.dk.

Deltagerbevis
Deltagerbevis vil blive udleveret samme dag efter evalueringen.

Kursussekretariat

Spørgsmål vedr. kursets afholdelse kan rettes til 

Hanne Soelberg, Helsingør Stift tlf. nr. 49 21 35 00 

eller på kmhel@km.dk